Föreningsmedia
Radio PRO-Timmen
FM 99,2 Mhz
 
        
torsdag  kl. 12.00 - 13.00
lördag    kl. 16.00 - 17.00
  


          

Allt från RADIO PRO på FM 99,2 Hbg.
till Kyrkans sändningar
 
Uppdaterad 2017-10-20 Till Startsidan FM Helsingborg 99,2 Mhz

Webbmaster Rolf Andersson

Radio PRO-Timmen
Med Lisbeth Nilsson, Benny Andersson &
Nils Enlund.

Pr 2017 08 24 "Program Nr 13
Radio PRO-Timmen Med Bosse Pettersson, Inga-Lill Nilsson & Sven Fransson.
Pr 2017 06 29 "Program Nr 7
Radio PRO-Timmen
Pr 2017 10 19 "Program Nr 16
Med Bosse Pettersson, Inga-Lill Nilsson & Sven Fransson.
R
adio
PRO-Timmen
Pr 2017 09 14 "Program Nr 15
Med Bosse Pettersson & Leif Hildingsson.

R
adio PRO-Timmen
Pr 2017 09 07 "Program Nr 14
Med Bosse Pettersson & Kjell Håkansson.

Radio PRO-Timmen
Pr 2017 08 17 "Program Nr 12
Med Bosse Pettersson & Stefan Hardung
Radio PRO-Timmen
Med Bosse och Benny och Leif
Pr 2017 05 11 "Program Nr 2
 
Radio PRO-Timmen
Pr 2017 08 10 "Program Nr 11
Med Bosse Pettersson.


R
adio PRO-Timmen
Pr 2017 07 13 "Program Nr 10
Med Benny Andersson & Leif Hildingsson.


Radio PRO-Timmen
Pr 2017 07 13 "Program Nr 9
Med Bosse Pettersson, Bertil Larsson &
Kjell Håkansson.

Radio PRO-Timmen
Pr 2017 07 06 "Program Nr 8
Med Bosse Pettersson, Erland Gullberg & Kurt Lundh.
Radio PRO-Timmen
Med Bosse och Benny

Pr 2017 04 27 "Premiär"
Radio PRO-Timmen
Pr 2017 06 15 "Program Nr 6
Med Bosse Pettersson, Per-Åke Clevestad & Rudi Andersson 


Radio PRO-Timmen
Pr 2017 06 08 "Program Nr 5
Med Bosse Pettersson & Lars Nilsson


Radio PRO-Timmen
Pr 2017 06 01 "Program Nr 4
Med Leif Hildingsson, Anki Andersson &
Anita Fransén

Radio PRO-Timmen
Pr 2017 05 18 "Program Nr 3
Med- Kjell Håkansson PRO Ramlösa